یوسی های ویژه و به شدت به صرفه بونوس دار 

شما میتوانید از هد کدام از بسته ها یک مرتبه در فصل خرید کنید در صورتی که قبلا از این بسته ها خرید کرده اید (در هر سایت و پیجی) لطفا به بخش یوسی های معمولی در سایت مراجعه نمایید.

دقت نمایید شما میتوانید تمام بسته ها را یک مرتبه خرید کنید. (یک بار ۴۰۰ و یک بار ۸۱۰ و یک بار ۲۱۷۵ و به همین ترتیب تمامی بسته های دیگر)

 

تعداد یوسیقیمت (تومان)سفارش
17 یوسی یکبارمصرف7,000 تومان
34 یوسی یکبارمصرف11,900 تومان
66 یوسی یکبارمصرف23,900 تومان
361 یوسی یکبار مصرف119,000 تومان
750 یوسی یکبارمصرف239,500 تومان
2055 یوسی یکبارمصرف664,000 تومان
4450 یوسی یکبارمصرف1,330,000 تومان
9480 یوسی یکبارمصرف2,623,000 تومان
wtbp-table-wrapper-1_400958 td, #wtbp-table-wrapper-1_400958 th { text-align:right;color:#000000} table.dataTable tbody tr{color:#000000} .wtbpTableWrapper a{color: #000000 !important;} .product_title{color:#000000}