با درود

در صورتیکه تمایل دارید در تیم کاری و تجاری پابجی پرشین استخدام شوید فرم زیر را در با دقت و با صداقت کامل پر کنید (تست گرفته خواهد شد)

حداقل سن مورد نیاز 17 سال و حداکثر 35 سال

در صورت تاییدی با شما تماس حاصل خواهد شد.