جهت ثبت نام در لیگ تمامی موارد زیر را پر کنید.

در صورتی که ثبت نام شما در حین انجام بازی ها باشد ، تیم شما در دوره ی بعدی (حداکثر 14 روز) وارد خواهد شد.

اطلاعیه ها و ساعات بازی ها تنها در کانال تلگرام به آدرس leagepubg منتشر میشود (حتما عضو شوید)

 

لیگ موبایل

مسابقات لیگی مخصوص پلیرهای موبایل
  • نام تیم با تگ یکی باشد. داشتن تگ یکی الزامی
  • این مورد اجباری نیست ،در صورتی که بازیکن تعویضی دارید نام ببرید.
  • حداکثر 50 مگ