پرشین پابجی

معتبرترین سایت فروش یوسی

تنها سایت رسمی پابجی موبایل ایران رنکینگ تیم های ایرانی را به شرح زیر اعلام میکند.
این امتیازات ترکیبی از تعداد برد ها در لیگ پابجی پرشین و تعداد کیل ها و رنک ها می باشد.

این امتیازات بسیار دقیق محاسبه شده است.
 

لیست بهترین تیم های پابجی موبایل ایران

به زودی …