تنها سایت رسمی پابجی موبایل ایران رنکینگ تیم های ایرانی را به شرح زیر اعلام میکند.
این امتیازات ترکیبی از تعداد برد ها در لیگ پابجی پرشین و تعداد کیل ها و رنک ها می باشد.

این امتیازات بسیار دقیق محاسبه شده است.
 

لیست بهترین تیم های پابجی موبایل ایران

به زودی …