قوانین سایت و مسابقات (روم)
استفاده از خدمات سایت و شرکت در مسابقات به معنی پذیرفتن تمامی موارد می باشد.

1_مسابقاتی که مخصوص موبایل بازها می باشد شبیه ساز ها حق ورود ندارند.
2_مسابقاتی که برای شبیه ساز ها ارائه می شود همه میتوانند شرکت کنند.
3_مشاهده ی هرگونه تیم آپ،تبانی،هک و تقلب به معنی حذف پلیر می باشد و پلیر نیز ریپورت خواهد شد و دیگر در هیچ مسابقه ای شرکت داده نمی شود.
4_در صورتی که قوانین رعایت نشود جایزه ی شخص متقلب به نفر بعدی خواهد رسید.
5_مسابقه دارای داور می باشد و شرکت کننده مستلزم است حرف داور را بپذیرد.
6_در صورت ثبت نام و عدم شرکت در مسابقه هزینه بازگشت داده نخواهد شد.
7_در صورت تکمیل مسابقه جوایز گفته شده پرداخت میگردد در غیر این صورت جایزه به نسبت تعداد کم شده کاهش میباید که قبل از مسابقه اطلاع رسانی خواهد شد.
8_در صورتی که شرکت کننده نقشه ی مسابقه را نداشته باشد به صورت خودکار از روم کیک می شود ، لطفا قبل از مسابقه نقشه ی مورد نظر را دانلود نمایید زیرا کیک شدن از مسابقه به صورت خودکار شامل بازگشت وجه نمی شود.
9_جوایز هر مسابقه طی 24 ساعت پرداخت می شود.