ثبت نام مسابقات لیگی مخصوص پلیرهای موبایل
در صورتی که با شبیه باز بازی میکنید از ثبت نام خودداری نمایید.
جهت ثبت نام ، الزامیست نام تیم را تگ تیم بگذارید.
داشتن تگ برای تمامی بازیکنان الزامی می باشد.
به طور مثال نام  بازیکن ها با حروف یکسان شروع شود.
Silk?road
Silk?ela
Silk?ashkan
Silk?natar

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.