مسابقات تک نفره (solo)

اطلاعات مسابقه از جمله تاریخ شروع ، ساعت و نقشه ی مسابقه از طریق شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام اطلاع رسانی می شود.

جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.