اطلاعات مسابقه از جمله تاریخ شروع ، ساعت و نقشه ی مسابقه از طریق شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی می شود.


در صورت تکمیل ظرفیت جوایز زیر اهدا می شود.

تیم اول : 660 یوسی
تیم دوم 330 یوسی
تیم سوم : تغییر دی ان اس پر سرعت 1 ماهه

در صورت برنده شدن به تمام افراد تیم (Dead & Alive) جوایز تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که ظرفیت تکمیل نشود جوایز نصف خواهد شد.
ورودی هر نفر دو تومان می باشد.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.