پرشین پابجی

معتبرترین سایت فروش یوسی

دسته بندی:Author: شادی زهره وندی

ترجمه ماموریت های هفته دوم سیزن ۱۳

 ماموریت های الیت پس ————————————————————————————————— 1_ در یک بازی کلاسیک 800 دمیج به دشمن وارد کنید ————————————————————————————————— 2_ یکی از ماموریت های زیر را به

ادامه مطلب

ترجمه ماموریت های هفته اول سیزن ۱۳

 ماموریت های الیت پس ————————————————————————————————— 1_ 1000 واحد خون را بازگردانی کنید ( از کیت ها استفاده کنید ) ————————————————————————————————— 2_ یکی از ماموریت های

ادامه مطلب

ترجمه ماموریت های هفته هشتم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس (طلایی) ————————————————————————————————— ۱_ ۱۰ بار در کلاسیک مود اسکوپ ۴x بردارید ————————————————————————————————— ۲_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه

ادامه مطلب

ترجمه ماموریت های هفته هفتم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس (طلایی) ————————————————————————————————— ۱_ ۱۰ بار در کلاسیک مود کیف لول ۳ ( Backpack lv.3 ) بردارید ————————————————————————————————— ۲_ یکی از ماموریت

ادامه مطلب

ترجمه ماموریت های هفته چهارم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس(طلایی) ————————————————————————————————— ۱_ ۲۵ نفر را در مود های Arena بکشید ————————————————————————————————— ۲_یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید

ادامه مطلب

ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس(طلایی) ————————————————————————————————— ۱_ ۱۰۰۰ واحد خون را بازگردانید ( از کیت ها استفاده کنید) ————————————————————————————————— ۲_ یکی از ماموریت های زیر را

ادامه مطلب