Skip to content

پلان های خرید یوسی

جهت خرید تنها به شماره آیدی و نام اکانت شما نیاز داریم.

تحویل به صورت آنی می باشد.

در برخی موراد ممکن است تحویل نهایتا تا 2 ساعت طول بکشد.

خرید یوسی ارزان برای پابجی موبایل

35 یوسی پابجی موبایل

22,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

75 یوسی پابجی موبایل

34,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

198 یوسی پابجی موبایل

82000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

221 یوسی پابجی موبایل

92,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

361 یوسی پابجی موبایل

148,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

690 یوسی پابجی موبایل

263,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

770 یوسی پابجی موبایل

284,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

2013 یوسی پابجی موبایل

659,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

4200 یوسی پابجی موبایل

1,293,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

8400 یوسی پابجی موبایل

2,560,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

12600 یوسی پابجی موبایل

3,846,000تومان
تحویل در حداکثر 2 ساعت

الیت پس !

سفارش الایت پابجی

توانایی های خود در پابجی را ارتقا دهید!