ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس(طلایی) ————————————————————————————————— ۱_ ۱۰۰۰ واحد خون را بازگردانید ( از کیت ها استفاده کنید) ————————————————————————————————— ۲_ یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید. الف) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Paradise (سانهوک) فرود بیایید ب) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Pecado (میرامار) فرود بیایید […]

ترجمه ماموریت های هفته دوم سیزن ۱۲

ماموریت های الیت پس(طلایی) ————————————————————————————————— ۱_یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید. الف) ۲۰ نفر را با سری اسلحه های SMG در Los leones (واقع در مپ میرامار) بکشید ب) ۲۰ نفر را با سری اسلحه های SMG در Military base (واقع در مپ ارانگل) بکشید ج) ۲۰ نفر را با سری […]

ترجمه ماموریت های هفته اول سیزن ۱۲

ماموریت های رایگان   ————————————————————————————————— ۱_یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید الف) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه pochinki فرود بیایید ب) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Los leones (میرامار) فرود بیایید ج) ۳ بار روی یکی از سقف های منطقه Quarry (سانهوک) فرود بیایید ————————————————————————————————— […]

ترجمه ماموریت های آرپی هفته هشتم سیزن ۱۱

ماموریت های الیت پس (طلایی) ————————————————————————————————————————- Survive for a total of 100 minutes in Classic mode {75 RP} مجموعا ۱۰۰ دقیقه در مود کلاسیک بازی کنید . ————————————————————————————————————————- Finish in the Top 20 in Miramar 4 times in Classic mode Occupy the base 8 times in Domination Complete 5 matches in Payload (۱۵۰ RP) یکی […]

ترجمه ماموریت های آرپی هفته هفتم سیزن ۱۱

ماموریت های الیت پس (طلایی) ————————————————————————————————————————- {۷۵RP}Pick up Flare Gun over 5 matches in Classic mode در ۵ مسابقه کلاسیک فلر گان پیدا کنید ————————————————————————————————————————- Land on any rooftop in Pochinki (Erangel) 3 times in Classic mode Land on any rooftop in Los Leones (Miramar) 3 times in Classic mode Land on any rooftop in […]

ترجمه ماموریت های آرپی هفته ششم فصل ۱۱

ماموریت های الیت پس (طلایی) ————————————————————————————————————————- {۷۵RP} Pick up 8x Scope over 3 matches in Classic mode ۳ باراسکوپ ۸  در کلاسیک مود پیدا کنید ————————————————————————————————————————- Kill 20 enemies with SMGs in Los Leones (Miramar) in Classic mode Kill 20 enemies with SMGs in Sosnovka Military Base (Erangel) in Classic mode Kill 20 enemies with […]

ترجمه ماموریت های آرپی هفته پنجم سیزن ۱۱

ماموریت های الیت پس (طلایی) ————————————————————————————————————————- {۷۵RP} Earn S or above 3 times while in a team with friends in Classic mode در ۳ بازی با دوستان خود رتبه S را بگیرید . ————————————————————————————————————————-   Land on any rooftop in Paradise Resort (Sanhok) 3 times in Classic mode Land on any rooftop in Pecado (Miramar) […]

ترجمه ماموریت های آرپی هفته چهارم سیزن ۱۱

ماموریت های الیت پس (طلایی) ————————————————————————————————————————- Carry teammates in a vehicle for a total of 10,000 meters in Classic mode(75 RP)    در کلاسیک مود ۱۰۰۰۰ متر را با وسایل نقلیه طی کنید. ————————————————————————————————————————- Land on any rooftop in Hospital (Erangel) 3 times in Classic mode Land on any rooftop in El Pozo (Miramar) 3 […]

ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم سیزن ۱۱

ماموریت های الیت پس (طلایی) ————————————————————————————————————————- Kill 5 enemies with headshots in Classic mode(75RP) ۵ نفر را در کلاسیک مود هدشات کنید. ————————————————————————————————————————- Kill 20 enemies with Assault Rifles in Sahmee (Sanhok) in Classic mode Kill 20 enemies with Assault Rifles in Pochinki (Erangel) in Classic mode Kill 20 enemies with Assault Rifles in San […]

ترجمه ماموریت های آرپی هفته دوم سیزن ۱۱

————————————————————————————————————————- Pick up Smoke Grenade over 20 matches in Classic mode{75 RP} در ۲۰ بازی اسموک (دودزا) بردارید. ————————————————————————————————————————- Deal a total of 3600 damage in Classic mode Deal 7500 damage in Arena Bring back 6 dead teammates in Payload. (۱۵۰ RP) یکی از ماموریت های زیر را به دلخواه انجام دهید. الف) ۳۶۰۰ دمیج […]