خصوصیات انجلدفورگریپ :
کاهش بیست درصدی لگد
افزایش ۲۰ درصدی پایداری هدف هنگام شلیک
افزایش ده درصدی سرعت شلیک

انجلد فورگریپ برای درگیریهای نزدیک و در فضاهای بسته کارآیی بیشتری دارد
مناسب برای گروه اس ام جی ها
و همچنین اگر از اسلحه ی خود را در حالت تک تیر (سینگل) قرار میدهید این فورگریپت توصیه میشود.
و در آخر مناسب برای اسنایپ-رگبار ها نیز می باشد.

بهترین اسلحه ها برای این فورگریپ :

  • M416
  • SCAR-L
  • QBZ
  • AUG
  • G36C

Recommended Posts