با خرید الایت پس یا الایت پس پلاس پس از تکمیل خرید شما در اینونتوری (inventory) قسمت کارت ها – کارتی حاوی فعال سازی الایت پس اضاف میشود. و با تاچ کردن یا کلیک کردن روی این کارت الایت پس شما فعال میشود

در صورت نیاز به یوسی به قسمت خرید یوسی پابجی موبایل مراجعه نمایید . (جهت الایت پس ۶۰۰ یوسی و الایت پس پلاس ۱۸۰۰ یوسی نیاز است.

[wtbp-table-press id=9]